#Tôiyêuđộngvật điều 3ki3 lông mới tay 1 cục cú 3ki6 gà có nước nuôi sẵn anh em về mau xúc nha anh em hợp nhãn ib hoặc gọi 0339213281 🥰 mong ad duyệt bài ❤️